kancelaria notarialna...


Witamy na stronie
Kancelarii Notarialnej notariusza Jacka OSĘKOWSKIEGO

mieszczącej się w Sanoku przy ul. 3 Maja 10

 

Notariusz jest osobą zaufania publicznego powołaną do dokonywania czynności notarialnych przewidzianych przepisami prawa oraz takich, którym strony chcą nadać formę notarialną.

Na stanowisko notariusza powołuje i wyznacza siedzibę kancelarii notarialnej Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Rady właściwej terytorialnie Izby Notarialnej. Notariuszem może zostać jedynie osoba spełniająca wymogi zawarte w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 189, poz. 1158 z późn. zm.) oraz legitymująca się nieskazitelnym charakterem.

Przy powołaniu notariusz składa ślubowanie według następującej roty:

"Ślubuję uroczyście jako notariusz

powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem,

dochować tajemnicy państwowej i zawodowej,

w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości."

 

Do podstawowych obowiązków notariusza należy dokonywanie czynności notarialnych, szczegółowo określonych w ustawie – Prawo o notariacie. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz ma obowiązek czuwać aby w należyty sposób zostały zabezpieczone interesy stron takiej czynności, a także innych osób w stosunku do których taka czynność może wywoływać skutki prawne. Ponadto w każdym wypadku notariusz ma obowiązek czuwania nad tym aby dokonywana czynność notarialna była zgodna z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej.

Notariusz przy dokonywaniu czynności notarialnych używa pieczęci z wizerunkiem godła państwowego Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 81 Prawa o notariacie – notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

 
 
Jak trafić
do kancelarii?

 

Kontakt:

KANCELARIA NOTARIALNA
38-500 SANOK
ul. 3 Maja 10/2

tel. +48 13 4940536
tel. kom. 608054499
fax. +48 13 4939537
e-mail. notariusz-sanok@wp.pl

NIP 8132819965
REGON 180634050

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2010

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.